НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА" 1874 СЕЛО РЕСЕН ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Л Е Т О П И С

БИЛО Е ВРЕМЕ КОГАТО.....

 

   През зимата на 1873 година в село Ресен пристига ДИМО ВАСИЛЕВ РОГЕВ,хвърля искрата на просвещението и разбунтува умовете на младите....

   В летописите на храм "Св. Апостол Петър и Павел" гр.Силистра пише:

   "Протойерей Димо Василев Рогев е роден на 26 октомври 1853 година в град Лясковец.Светското му име е ДИМО.Следвал средно училище в град Лясковец и 5-ти клас незавършен в Духовната семинария.От 1872 година до 1885 година учителствува в селата Хотница,Ресен и Попово..."

В село Ресен пристига през 1873 година по покана на няколко местни първенци,но при условие,че се съгради подходящо за нуждите на просвещението училище.През първата година обучава само 13 момчета,като по късно техният брой расте.Въвежда за пръв път новите методи в образованието - петмесния чин  и взаимноучителната методика.Денем учи децата.Вечер техните бащи на четмо и писмо,и на нуждата от въоръжена борба.По този повод неколкократно довежда белочерковския учител Бачо Киро в Ресен и изгражда чета от 22 младежа за участие в Априлското въстание.

   През 1874 година се осъществява мечтата на Димо Василев Рогев,по негова инициатива и със "спомоществователството" на будните и родолюбиви ресенчани,в селото се изгражда взаимно училище.Стремежът на турската власт да осуети строителството не успял.Местните хора само за една нощ вдигат и втория кат,и за няколко дена сградата била построена в двора на старата черква.По този начин черквата и училището оформили един комплекс на духовно и културно светилище.Училището се откроявало с фасадата си,облицована с тухлички,с бяла варова фугировка - по маниера на богатите и представителни търновски постройки.Жизнерадостната и празнична сграда селяните нарекли с любов "Шареното Училище".Вътрешната дърворезба е направена от тревненски дърворезбари,а стенописите - от самоковски иконописци.

   Все по това време даскал Димо успява да подготви три випуска свои ученици.Негови съратници и сподвижници са местните учители Елефтер Бенов,Йордан Димитров Миновски,Иван Пъневски.

   И така...1874 година възрожденецът,просветител и будител Димо Василев Рогев основава първото просветно дружество "Славейче".През 1884 година се играе първото театрално представление "Многострадалната Геновева".През 1893 година просветно дружество "Славейче" се преименува в читалище "Росица" със свой устав,ръководство и печат.През 1914 година истинското начало на театралната самодейност е театрална група "Майска Китка".През 1935 година е поставена първата детска оперетка от тогавашния председател на читалището Данаил Попов.През 1945 година читалище "Росица" се преименува в читалище "Народна Просвета".

   Отънят на просвещението запален в дабечното минало в старото шарено училище не изгасва.Други по съвременни възрожденци го пренасят...през 1961 година тържествено се открива нова читалищна сграда /17 юни/ на читалище "Народна Просвета".През 1974 година се провежда тържествено честване 100 годишнината от основаването на читалище "Народна Просвета" с.Ресен,наградено с орден "Кирил и Методий" II степен от министерството на културата гр.София.Открива се музейна сбирка в реставрираното старо /шарено/ училище,като обект на националния институт на паметниците в чест на 100 годишния юбилей на читалището.Уредник на музейната сбирка е Минъо Маринов Тодоров.През 1982 година се провежда родов събор на род Каракашеви - най голям род в с.Ресен и изложба с организатор Стефан Минчев.През 1992 година - честване "Ден На Храбростта" и водосвет от арх.Георги пред паметните плочи на загиналите ресенчани във великата отечествена война,поставени на сградата на читалището.През 1994 година - тържествено честване 120 години читалище "Народна Просвета" и 20 години музейна сбирка.През 2000 година - тържествено честване 75 години от построяването на църквата "Св.Димитър Солунски" село Ресен.През 2000-2001 година - тържествено посрещане на XXI век на открито в новогодишната нощ.През 2004 година - участие на читалищното настоятелство в първата национална среща на столетните читалища в град Горна Оряховица.Участие на читалищните състави - ГИФ "Зелен Бръшлян" и ДФГ "Ресненче" в шествието на състави на столетните читалища в България.Тържествено честване 130 години читалище "Народна Просвета" и 30 години музейна сбирка.През 2007 година читалището спечели и участва в проекта "Да запазим традициите и да ги съхраним в бъдещето".През 2008 година - открива се клуб за деца и младежи "Отвори Очи" по проекта "Отвори Очи Има Кой Да Ти Помогне".Село Ресен е домакин на общински празник на народното творчество и бит.През 2009 година читалището участва в едногодишен проект "Отговорно Родителство" на SOS Детски Селища България със социална насоченост.Открива се информационен център към читалището по проект на фондация "Лале" - Информационните технологии - равен шанс за малките населени места".Тържествено честване 135 години читалище "Народна Просвета" село Ресен.През 2010 година читалището кандидатства за II етап на програмата "Глобални Библиотеки България" и е одобрена.Село Ресен е домакин на общински празник на народното творчество и бит "че се е пролет пукнала".Народно читалище "Народна Просвета" 1874 година - регистрация от ВТОС гр.Велико Търново за уникалност на институцията "читалище".През 2011 година село Ресен е домакин на общински празник на народното творчество и бит "че се е пролет пукнала".Ще се открие компютърна зала в библиотеката на читалището - 2 етап по програмата "глобални библиотеки".

Художествени ръководители през годинитe: Иван Йорданов,Георги Статев,Ганчо Раданов,Христо Янков,Ангел Табятов,Анка Курдова,Светлозара Гайдарова,Николай Христов,Ангел Топалов,Евгени Стоянов,Цанка Добрева.

Самодейни колективи през годините: Театрална група "Майска Китка",Детска оперетка,Смесен четиригласен хор,Театрален състав,Женски народен хор,Естрадносатиричен състав,Младежки танцов състав,Група за изворен фолклор "Зелен Бръшлян",Младежка вокалноинструментална група,Група за стари градски песни,Детска фолклорна група "Ресненче".

Читалищни председатели: Данаил Попов,Никола К. Копаранов,Минъо Тодоров,Георги Мундов,Александър Копаранов,Атанас Попов,Александър Попов,Андрей Гушев,Иван Йосифов,Албена Попова,Павлинка Събчева,Радослава Иванова.

Читалищни библиотекари и секретари: Симеон Тончев,Божан Гаргов,Анка Василева,Гергана Чекелева,Стефка Минчева,Цанка Добрева.

Настоящо читалищно настоятелство на народно читалище "Народна Просвета 1874" село Ресен:

Радослава Иванова - председател

Цанка Добрева - секретар

Здравка Анчева

Елка Курдова

Дияна Джанзова

Венета Попова - библиотекар

Проверителна комисия:

Ваня Ананиева - председател

Злата Иванова

Веселинка Мавродинова

Действащи самодейни колективи:

Група за изворен фолклор - худ. р-л Цанка Добрева - 35 години от основаването и - златен медал "копривщица" 2000 година,първо място "рожен" 2007 година.

Детска Фолклорна Група - худ. р-л Цанко Добрева

 

   ИСТОРИЯТА НА ЧИТАЛИЩЕТО Е НАПИСАНА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ОТ ДОСТОЙНИ РЕСЕНЧАНИ.ТЯ ПРОДЪЛЖАВА.....